Kosten

BSM – DE JONG®
Intake via vragenlijst en
1e consult en
bespreken van oefenplan:
Totaal: € 80

Maandelijkse controle/behandeling
Consult € 80

I.c.m. orthomoleculair advies €80

Telefonisch overleg gratis

INTEGRATED THERAPY
Intake/ behandeling € 60.-
Korte behandeling € 40.-

ORTHOMOLECULAIR
Intake en 1e advies €80
Herhaalafspraak €60
Advies i.c.m. andere therapievorm €40

Afspraak annuleren
De geplande afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij te laat afzeggen zal de afspraak in rekening gebracht worden.

Vergoeding
Ik ben lid van de VBAG en RBCZ en sta dus ingeschreven bij de meeste ziektekostenverzekeraars.
Daarom worden mijn therapieën (deels) vergoed uit uw aanvullend pakket. Bekijk vooraf uw polisvoorwaarden, wat wel of niet vergoed wordt ten aanzien van alternatieve geneeswijzen.

Wettelijk verplichtingen
Om te voldoen aan de wettelijk verplichtingen wat betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werk ik met een privacyverklaring en een behandelovereenkomst. Tijdens de intake ontvang ik van u een handtekening voor akkoord.
In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtrechtregeling van de VBAG en RBCZ. Voor meer info kunt u terecht bij de VBAG: zie onderstaande link.