BSM-de Jong ®

BSM staat voor Brain Stimulating Method. De therapie is genoemd naar Janny de Jong-Koutstaal, grondlegster van deze hersenstimulatie methode.

De BSM – de Jong® therapie is vooral geschikt voor kinderen, maar wordt ook ingezet bij adolescenten en volwassenen. Deze methode zoekt naar het verband tussen het functioneren van de persoon en zijn fysieke toestand. Uitgangspunt is dat leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen zijn terug te voeren op een lichamelijke oorzaak. Deze oorzaak zoeken we op met deze therapie.

De Therapie is een trainingsmethode. Er wordt een bewegingsprogramma op maat gemaakt, dat men thuis dagelijks moet uitvoeren. Door deze bewegingen worden er gerichte prikkels naar de hersenen gestuurd. Het zenuwnetwerk wordt uitgebreid en hersengebieden worden sterker. Kinderen gaan beter presteren op school, voelen zich prettiger en/of gaan vooruit in gedrag, enz. 
Bij volwassenen uit het zich meestal in het welbevinden: minder hoofdpijn, zich prettiger voelen, enz.

Praktijkresultaten

Enige tijd geleden is er een column geweest van de praktijkervaringen. Deze zijn hieronder te lezen.